Hoài Chân Học Quán

07/03/2024 11:36:00 51

Hoài Chân Học Quán
Mục lục

Giới thiệu Hoài Chân Học Quán(懷真學館)

Phát huy tinh thần bảo tồn, phát triển nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và nghệ thuật thư pháp chữ Hán Nôm, Hoài Chân học quán được thành lập. Ra đời vào năm 2021, tiền thân là địa điểm dạy thư pháp chữ Hán online, là thành quả bởi những người có chung niềm đam mê với Hán học và thư pháp, dưới hướng dẫn của môn sinh CLB thư pháp Hán Nôm Quỳnh Phụ - Đào Minh Cường. Số lượng thành viên ban đầu gồm 20 môn sinh, trải qua quá trình sinh hoạt, học tập, học quán đạt được sự tin tưởng và tự hào được các môn sinh giới thiệu cho những người có đồng lý tưởng tìm tới.

Giao lưu trường quyển với câu lạc bộ Hán Nôm Quỳnh Phụ tại chùa Thiên Phúc

Đến nay đã đạt được số lượng thành viên gấp nhiều lần ban đầu và mở rộng rộng thêm được nhiều mảng khác như: Hán văn căn bản, Thủy mặc, …
Hoài Chân học quán đặc biệt trân trọng khi được nhận tình cảm, giúp đỡ của người thầy Bùi Đăng Trà – chủ nhiệm CLB thư pháp Hán Nôm Quỳnh Phụ về tư liệu, kiến thức và niềm yêu mến của Đại Đức Thích Thanh Quang – trụ trì Tổ đình chùa Keo (Thần Quang Tự - huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã tạo điều kiện cho Học quán có cơ sở sinh hoạt học tập.
Hoài Chân học quán trở thành địa điểm để các đồng học tụ hội được chia sẻ cùng nhau, phát huy tinh thần đã đề ra. Hán học và đam mê thư pháp trở thành những móc nối đầu tiên kết nối các môn sinh lại với nhau bất chấp việc giới hạn  về khoảng cách địa lý, độ tuổi, ngành nghề,... Những nét hoành, chiết,... lại rèn sự kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ, giúp các môn sinh chiêm nghiệm những cái đẹp của thư pháp cũng như của cuộc sống, làm giàu thêm vốn sống, hài hòa được việc rèn thân và tâm. 
Tôn chỉ Hoài Chân học quán là lấy tinh thần bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của cổ nhân và Hán Nôm làm gốc, trân trọng văn hóa, đề cao sự học, nêu cao tính Chân – Thiện – Mỹ và thể hiện đúng tinh thần của người Việt Nam. Về mục chia sẻ Hoài Chân học quán hướng đến lối tiếp cận gần gũi, dễ hiểu. Nhớ lời dặn: 學海無涯勤是岸;青雲有路志爲梯 (học hải vô nhai cầu thị ngạn, thanh vân hữu lộ chí vi hề) mà luôn tiếp thu, nâng cao trình độ, cải tiến, tránh việc tụt hậu. Song hành việc nghiên cứu về Hán Nôm để cung cấp giá trị, kinh nghiệm, tài liệu học cho cộng đồng. đồng thời phát triển việc học trực tuyến hiệu quả, giúp các môn sinh bị cản trở về khoảng cách địa lý hay thời gian dễ dàng tiếp cận hơn.
Tinh hoa được cổ nhân để lại là kiến thức rộng khắp, ở đủ các mảng như lễ nghĩa, văn hóa, nghệ thuật,...  Đối với hậu bối chúng ta phải chung tay giữ gìn, bảo vệ những giá trị đó được trọn vẹn đặc biệt là trong thời kì hiện nay. Đây như là một trách nhiệm, sứ mệnh của toàn thể chúng ta. 

Hoài Chân Học Quán                                                                                                                                                                                                                 

懷真學館

Môn sinh: Đào Minh Cường
 

Trang chủ
Vị trí Công Ty
0357841033
Click để gọi ngay cho tôi - messenger Click để gọi ngay cho tôi - zalo